Gia Lai: Vụ hành hạ dã man người làm công - Cứ 'chơi đá' là ra tay tra tấn

13/1,263