Gia Lai: Vụ con rể vác rựa chém cả nhà vợ - Chị H'Lum hiện đã qua cơn nguy kịch

24/1,361