Gia Lai: Ước mơ dang dở của cô học trò ung thư máu