Gia Lai: Trường THPT Nguyễn Huệ đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia