Gia Lai: Trúng xổ số giải nhất không được trao giải, công ty thách đố?