Gia Lai: Triển lãm 'Con người Duyên hải miền Miền Trung Tây Nguyên'