Gia Lai: Trả nợ xong quay lại trộm tiền của chủ nợ