Gia Lai: Toàn tỉnh đang lưu hành 5 ổ dịch sốt xuất huyết