Gia Lai tổ chức thi sát hạch và cấp giấy phép lái xe trong 2 giờ