Gia Lai: Tín dụng đen vươn vòi 'bóp cổ' người nghèo