Gia Lai: Tiếp tục phát hiện thêm 2 mỏ đá khai thác “chui”