Gia Lai: Tiếp nhận 3 đối tượng vượt biên từ Thái Lan về địa phương