Gia Lai: Thực hiện thành công ca nối cánh tay đứt lìa 2 đoạn