Gia Lai: Thót tim trên những chiếc "quan tài bay" trên quốc lộ