Gia Lai: Thi công 'ẩu' khiến nhiều cây xanh bị đổ gây nguy hiểm cho người dân