Gia Lai: Thêm 9 triệu đồng giúp chàng sinh viên bỏ học nuôi mẹ