Gia Lai: Thêm 3 tập thể, 4 quân nhân bị kỷ luật vì để mất rừng