Gia Lai: Thắt lòng trước cảnh 3 chị em mồ côi đói rách