Gia Lai: Tang thương nơi xã nghèo có 4 nữ sinh lớp 6 bị đuối nước