Gia Lai: Tặng giấy khen cho Đội Cảnh sát Giao thông "cứu" xe tải mất thắng