Gia Lai: Tạm giữ tài xế dọa tông vào xe lực lượng Công an