Gia Lai: Sự thật về việc đấu thầu xây dựng và mua sắm trang-thiết bị của Sở Y tế

Thời gian qua, nhiều cơ quan báo chí thông tin việc đấu thầu xây dựng và mua sắm trang-thiết bị y tế tại Gia Lai có sai lệch lên đến hàng chục tỷ đồng. Trước những thông tin trái chiều, ngày 20-3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức họp báo thông tin cụ thể vấn đề trên.

Thông tin tại buổi họp báo

Thông cáo báo chí tại cuộc họp cho biết: Ngày 28-2-2017, Kiểm toán Nhà nước khu vực XII đã có Thông báo số 07/TB-KV XII về kết quả kiểm toán tại Sở Y tế và các bệnh viện tuyến tỉnh về vấn đề đấu thầu xây dựng và mua sắm trang-thiết bị y tế giai đoạn 2013-2015.

Đầu tư trang-thiết bị phục vụ khám-chữa bệnh. Ảnh: Đức Phương

Kiểm toán Nhà nước đánh giá: Công tác thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, việc mua thuốc, vật tư y tế, trang-thiết bị y tế của Sở Y tế và các bệnh viện tuyến tỉnh cơ bản đảm bảo quy định của Luật Đấu thầu. Sở Y tế thực hiện đúng các quy định của Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu… Hầu hết trang-thiết bị y tế, các công trình xây dựng cơ bản đều được các đơn vị đưa vào sử dụng phục vụ công tác khám-chữa bệnh tương đối hiệu quả. Tuy nhiên, Sở Y tế Gia Lai còn một số hạn chế, thiếu sót cần khắc phục như: công tác đấu thầu thuốc chậm so với kế hoạch; việc đầu tư mua sắm trang-thiết bị y tế cho Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tuy theo yêu cầu của ngành nhưng không phù hợp nhu cầu khám và điều trị của Bệnh viện dẫn đến nhiều tài sản không sử dụng hoặc sử dụng rất ít… Đồng thời, Kiểm toán khu vực XII kiến nghị thu hồi nộp vào ngân sách nhà nước 1.091.769.000 đồng gồm các mục sau: Thu nộp ngân sách nhà nước chi phí đầu tư thuộc các dự án đầu tư xây dựng cơ bản do Sở Y tế đầu tư đã thanh toán vượt 483.708.000 đồng; thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 608.061.000 đồng tiền phạt chậm tiến độ hợp đồng mua sắm trang-thiết bị y tế cho Bệnh viện Lao và Bệnh phổi. Chấn chỉnh các tồn tại như: công tác đầu tư, mua sắm, quản lý và sử dụng thuốc, trang-thiết bị, vật tư y tế và hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản đối với các cơ sở công lập; xem xét xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân vi phạm; tư vấn các giải pháp để hoàn thiện công tác đầu tư, mua sắm, quản lý và sử dụng thuốc, trang-thiết bị, vật tư y tế và hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản…

Tại cuộc họp báo, đại diện các cơ quan báo chí và các ngành đề nghị Sở Y tế giải thích về Báo cáo số 11/KTNN-TH, ngày 20-1-2017 của Kiểm toán Nhà nước khu vực XII về vấn đề Sở Y tế và các bệnh viện tuyến tỉnh đấu thầu xây dựng và mua sắm trang-thiết bị y tế tại tỉnh Gia Lai giai đoạn 2013-2015 có số chênh lệch so với giá thị trường hơn 67 tỷ đồng. Trong khi đó, Thông báo số 07/TB-KV XII, ngày 28-2-2017 của Kiểm toán Nhà nước khu vực XII được chủ trì cuộc họp báo đưa ra làm tài liệu chính thức thì con số sai phạm chỉ còn lại hơn 1 tỷ đồng. Đâu là căn cứ chính xác? Tại cuộc họp báo, ông Trần Đình Hiệp-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định: Thông báo số 07 là tài liệu chính thức của Kiểm toán Nhà nước khu vực XII về vấn đề đấu thầu xây dựng và mua sắm trang-thiết bị y tế tại tỉnh Gia Lai giai đoạn 2013-2015.

Sở Y tế nói gì?

Để rộng đường dư luận, ngay chiều 20-3, phóng viên Báo Gia Lai làm việc với ông Mai Xuân Hải-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế về những vấn đề dư luận quan tâm trong thời gian qua. Theo ông Hải, giai đoạn 2013-2015, Sở Y tế làm chủ đầu tư các dự án gồm: thiết bị Bệnh viện Tâm thần kinh; thiết bị Bệnh viện Chư Pưh; thiết bị máy thở Bệnh viện Lao và Bệnh phổi. Trong quy trình thực hiện, công tác xác định giá dự toán, giá gói thầu thiết bị và tổ chức đấu thầu được chủ đầu tư thực hiện đúng theo các quy định của Nhà nước về đầu tư mua sắm thiết bị. Cụ thể, chủ đầu tư đã hợp đồng với các công ty thẩm định giá có đủ năng lực, chức năng tiến hành thẩm định giá để xác định giá dự toán và gói thầu thiết bị. Tổ chức đấu thầu rộng rãi, lựa chọn nhà thầu có giá trúng thầu thấp nhất để hợp đồng cung cấp thiết bị. Trong khi đó, đơn vị kiểm toán xác định giá dự toán thiết bị dựa trên giá thiết bị trên tờ khai hải quan (giá CIF) và ước tính chi phí khác liên quan nên có sự không thống nhất (chênh lệch giá) trong việc xác định giá dự toán.

Theo Thông tư 04/2010/TT-BXD, ngày 26-5-2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, chí phí thiết bị được xác định bao gồm: chi phí mua sắm thiết bị; chi phí đào tạo chuyển giao; chi phí lắp đặt thiết bị thí nghiệm hiệu chỉnh; chi phí vận chuyển; chi phí lưu kho, lưu bãi, lưu container; chi phí bảo quản, bảo dưỡng, bảo hành, bảo trì thiết bị; thuế, phí bảo hiểm… Việc xác định giá dự toán trên tờ khai hải quan (giá CIF) sau khi nhập khẩu là công tác của đơn vị nhập khẩu và thực hiện sau khi đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu, xác định đơn vị trúng thầu và ký kết hợp đồng. Tuy nhiên, chủ đầu tư không có khả năng, điều kiện về con người và chức năng để xác định giá thiết bị mà tiến hành thẩm định giá để làm cơ sở lập dự toán giá gói thầu và tổ chức đấu thầu. Ngoài ra, việc xác định giá dự toán thiết bị có thể tham khảo báo giá của nhà cung cấp, nhà sản xuất hoặc tiến hành thẩm định giá làm cơ sở tính toán (quy định tại khoản 2, Điều 7, Thông tư 04; khoản 2, Điều 8 của Thông tư 68/2012/TT-BTC giá trị dự toán của thiết bị căn cứ vào kết quả của cơ quan, tổ chức có chức năng cung cấp dịch vụ thẩm định giá; theo quy định tại Điều 7, Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 1-7-2010 của UBND tỉnh ban hành quy chế về việc quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước của tỉnh “các hạng mục thiết bị khi phê duyệt dự án chỉ là tạm tính hoặc dựa trên báo giá của nhà sản xuất, chủ đầu tư thẩm định giá để làm cơ sở cho việc thẩm tra, phê duyệt dự toán trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu”). Trên cơ sở đó, chủ đầu tư đã tiến hành lập dự án, dự toán theo trình tự đúng các quy định trên. Việc lập dự án giá thiết bị căn cứ theo các báo giá của các đơn vị cung cấp thiết bị. Khi lập dự toán đã tiến hành hợp đồng với các đơn vị thẩm định giá đã được Bộ Tài chính công nhận đủ điều kiện, năng lực, có chức năng thẩm định giá theo đúng quy định của Nhà nước. Sau các thủ tục, chủ đầu tư đã tổ chức đấu thầu rộng rãi theo quy định và lựa chọn nhà thầu đáp ứng được đủ điều kiện hoàn toàn khách quan khi lựa chọn và đúng Luật Đấu thầu.

Còn vấn đề cung cấp trang-thiết bị y tế cho các bệnh viện trực thuộc (Bệnh viện Đa khoa khu vực Ayun Pa), ông Hải cho biết: Máy xét nghiệm sinh hóa của Bệnh viện Đa khoa khu vực Ayun Pa do dự án nâng cao năng lực và hỗ trợ ngành Y tế Trung ương (do EU tài trợ), đấu thầu quốc tế và là hàng viện trợ cấp thẳng cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Ayun Pa chứ không phải do Sở Y tế mua. Còn tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, khi xây dựng danh mục trang-thiết bị y tế căn cứ vào chức năng của bệnh viện trên theo quy định về danh mục trang-thiết bị y tế đầu tư có các bệnh viện, trên cơ sở đó các phòng, ban chuyên môn của Sở Y tế đã bàn bạc và thống nhất danh mục trang-thiết bị y tế với Ban Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng do lượng bệnh nhân ít nên việc sử dụng các thiết bị y tế chưa đạt hiệu quả cao. Vì vậy, để phát huy tối đa công dụng của trang-thiết bị, Sở Y tế đã linh động chuyển 6 trang-thiết bị trên sang Bệnh viện Nhi để phục vụ nhu cầu khám-chữa bệnh cho bệnh nhân đúng theo quy định.

Ngoài ra, thiết bị máy móc và vật tư y tế được Bệnh viện Đa khoa tỉnh mua sắm đúng trình tự, quản lý đúng quy định của Nhà nước. Việc xác định giá dự toán, giá gói thầu thiết bị trên cơ sở thẩm định giá của Công ty tư vấn thẩm định giá được Bộ Tài chính công nhận hàng năm và tổ chức đấu thầu rộng rãi theo đúng quy định, lựa chọn nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất trúng thầu. Bệnh viện Đa khoa tỉnh làm chủ đầu tư dự án mua kính hiển vi phẫu thuật cột sống. Đến nay, thiết bị đã phục vụ phẫu thuật được 18 ca và được sử dụng cho nhiều chuyên khoa khác nhau. Hiện nay, Bệnh viện tiếp tục cử các bác sĩ đi học và sử dụng thiết bị này tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh để trong thời gian tới đưa vào sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Dự án khu điều trị Nội tổng hợp 100 giường bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh có tổng vốn đầu tư 15 tỷ đồng, công trình hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 16-4-2013. Hiện Bệnh viện đang lập báo cáo quyết toán chờ cấp trên phê duyệt.

Ông Mai Xuân Hải cho rằng, dù thực hiện đúng các quy định của Nhà nước, nhưng trong quá trình triển khai vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót nhất định. Ngành Y tế đang ráo riết khắc phục những tồn tại theo đúng kiến nghị của Thông báo số 07.

Đang tải...
Phê chuẩn khởi tố Phó Bí thư Đảng ủy xã đánh bạc

Phê chuẩn khởi tố Phó Bí thư Đảng ủy xã đánh bạc

Đắk Lắk: Thông tin liên quan đến chợ tạm Buôn Ma Thuột

Đắk Lắk: Thông tin liên quan đến chợ tạm Buôn Ma Thuột

Chủ garage ô tô tử vong do nổ lốp xe

Chủ garage ô tô tử vong do nổ lốp xe

‘Cà phê chòi’ nhộn nhịp: Chính quyền ở đâu?

‘Cà phê chòi’ nhộn nhịp: Chính quyền ở đâu?

TIN MỚI