Gia Lai: Sẽ chuyển công tác con gái bí thư huyện bổ nhiệm sai quy định