Gia Lai: Săn vô tội vạ, lan rừng quý đang 'chảy máu' và có nguy cơ cạn kiệt

13/1,460