Gia Lai: Sai phạm trong làm đường giao thông ở xã An Phú