Gia Lai: Quyết tâm xử lý xe chở quá khổ, quá tải trong vụ thu hoạch mía