Gia Lai: Phê bình Chủ tịch huyện Chư Pah vì để tái diễn khai thác khoáng sản trái phép

13/0,935