Gia Lai: Phát hiện 3 khẩu súng trong nhà kẻ bán ma túy