Gia Lai: Ông Trần Đại Thắng làm Phó Giám đốc Sở Nội vụ