Gia Lai: Ông Nguyễn Tấn Dũng với mô hình trồng bơ Mỹ được đánh giá thế nào?