Gia Lai: Nông dân điêu đứng vì cà phê trổ hoa sớm do mưa bất thường

13/1,099