Gia Lai: Nhộn nhịp mùa thu hoạch cà phê ở Chư Prông