Gia Lai: Nhiều cán bộ bị kỉ luật do để xảy ra 2 vụ phá rừng nghiêm trọng