Gia Lai: Nhậu say, phóng hỏa đốt nhà rồi uống thuốc trừ sâu tự tử