Gia Lai: Nhân viên nhà xe hành hung hành khách ra đầu thú