Gia Lai: Nguy cơ tiềm ẩn các vụ vi phạm pháp luật từ súng tự chế