Gia Lai: Nguy cơ ô nhiễm môi trường từ cơ sở chế biến dong riềng

15/1,895