Gia Lai: Ngã xuống đường, một người bị xe tải cán tử vong