Gia Lai: Một người bị nước cuốn trôi khi qua cầu Ia Blin