Gia Lai: Một học sinh chết đuối do sụp hố khai thác cát