Gia Lai: Mỗi năm thu về hơn 1 tỷ đồng từ trang trại trồng cà phê, xen tiêu, chanh dây