Gia Lai: Mỗi ha tiêu mất 1 tỷ đồng sau bão số 12 - Chưa hết bàng hoàng