Gia Lai: Gây án mạng chỉ vì mâu thuẫn khi trượt Patin