Gia Lai: Mai rừng xuống phố, giá 3 triệu đồng vẫn 'cháy hàng'

13/0,581