Gia Lai : Ly hôn vì lý do "không đâu": Vợ bán mất chim, chung giường trước đêm chia tay