Gia Lai: Lùm xùm chuyện đóng góp tiền đầu năm học

134/2,344