Gia Lai: Lời khai ban đầu của nghi phạm giết vợ Chánh tòa Hình sự