Gia Lai: Liên kết đào tạo dược sĩ và ḍiều dưỡng hệ cao đẳng