Gia Lai: Lãnh 11 năm tù do giăng điện chống trộm cá, khiến 2 người chết thảm

15/0,613