Gia Lai: Làm rõ, xử lý các vụ khai thác đá trái phép ở xã Ia Bă